logo

Wpisy - Strona 5 z 5 - Marek Wesoły

Noworoczne spotkanie okręgu nr 74 struktur Prawa i Sprawiedliwości

Wczoraj odbyło się noworoczne spotkanie okręgu nr 74 struktur Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie dziękuję za organizację Jerzemu Polaczkowi – Pełnomocnikowi okręgu, a także skarbnikowi – Bernadecie Biskup oraz Małgorzacie Gruszczyk – sekretarzowi. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania roku, rozmów o przyszłości oraz złożeniu noworocznych życzeń. Omówiliśmy bieżące wydarzenia na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym oraz samorządowym. […]

Dwie dobre wiadomości dla naszego miasta

ℹ Ruda Śląska otrzyma dofinansowanie w kwocie ok. 100 mln zł na rozbudowę trasy N-S. Kolejny etap obejmować będzie budowę trasy w kierunku północnym, do granicy z Bytomiem, dzięki czemu zmniejszone zostanie natężenie ruchu na Goduli, w Orzegowie i Rudzie oraz ograniczony zostanie ruch tranzytowy w środku miasta. ℹ Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekaże Państwowej Straży […]

Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawców zapory na granicy Polski i Białorusi

Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawców zapory na granicy Polski i Białorusi. Od samego początku wraz z innymi śląskimi Parlamentarzystami czyniłem starania w ministerstwach o to, aby co najmniej część zadań powierzyć Spółce Węglokoks S.A., która jest właścicielem Huty Pokój Profile, Huty Pokój Konstrukcje czy Huty Łabędy. Dziękuję bardzo za duże zaangażowanie w tę sprawę wszystkim […]

Udało się pozyskać kolejne środki dla Rudy Śląskiej z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Udało się pozyskać kolejne środki dla Rudy Śląskiej z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program ten ma na celu zwiększenie skali projektów publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ruda Śląska otrzyma wsparcie finansowe dla dwóch projektów na łączną kwotę 19 700 000 zł modernizacja ul. Bałtyckiej w […]

Spotkanie dyrekcji huty wraz z Wiceministrem Aktywów Państwowych Arturem Soboniem

W Hucie Pokój odbyło się spotkanie dyrekcji huty wraz z Wiceministrem Aktywów Państwowych Arturem Soboniem, w którym również wziąłem udział. Podczas wizyty ministra rozmawialiśmy o przyszłości hutnictwa, problemach oraz potrzebie modernizowania zakładów. Dziękuję zarządowi Węglokoks S.A. oraz Huty Pokój, a także przedstawicielom związków zawodowych, którzy reprezentują stronę społeczną, za merytoryczne spotkanie, na którym wyraźnie dało […]

Dzień Straży Miejskiej 2021 – Ruda Śląska

Dziś w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska odbyła się uroczystość z okazji obchodów “Dnia Straży Miejskiej”. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu. Raz jeszcze pragnę wyrazić słowa uznania oraz podziękowania za pełnienie tej niełatwej służby, która nieraz wiąże się z narażaniem zdrowia w imię bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Całej Kadrze […]

Spotkanie o gospodarce odpadami i nowych odsłonach programów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z wiceministrem Jacek Ozdoba, wiceprezesem zarządu Okręgu Śląskiego PZD – Leszekiem Buckim, dyrektorem biura Okręgu Śląskiego PZD – Mateuszem Macianty i Sławomirem Barwiakiem – moim asystentem rozmawialiśmy o gospodarce odpadami i nowych odsłonach programów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję za ważną i merytoryczną rozmowę

Spotkanie dotyczące umowy społecznej w zakresie transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego

Wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym umowy społecznej w zakresie transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji #WojewództwoŚląskie Spotkanie w Ministerstwo Aktywów Państwowych w obecności wicepremiera Jacka Sasina i wiceministra Artur Soboń. Proces transformacji energetycznej największe wyzwania stawia przed Śląskiem. Proces ten nie może doprowadzić do degradacji Śląskiej gospodarki, czy zubożenia ludzi tutaj zamieszkujących. […]