Logo imię i nazwisko Marek Wesoły

social media

Wpisy na stronie i portalach społecznościowych

Aktualności

Powołanie na sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego

Miło jest mi poinformować, że otrzymałem dzisiaj powołanie na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Pełnomocnika Rządu ds. transformacji spółek energetycznych, górnictwa węglowego i hutnictwa Dziękuję Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i Premierowi Jackowi Sasinowi za zaufanie!

XXIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL w Warszawie

Przed chwilą zakończył się II panel pierwszego dnia XXIII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL  w Warszawie, w którym brałem udział w roli prelegenta. „Rok 2023: Polityka energetyczna Państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie” to temat przewodni tegorocznego kongresu. Czego dotyczył panel i jaką tematykę poruszał?-Wyzwania dla dystrybucji – propozycje rozwiązań systemowych i legislacyjnych. OZE z […]

Inauguracja działalności nowej Delegatury RIG w Katowicach w Rudzie Śląskiej

Delegatura Regionalnej Izby Gospodarczej w Rudzie Śląskiej zainaugurowała dziś swoją działalność dzięki fundacji „Silesia Future” oraz RIG w Katowicach . To pomysł i odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców w Rudzie Śląskiej, który zrodził się w mojej głowie w trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej. W trakcie spotkania powołany został Prezes nowej Delegatury, którym został Arkadiusz Grzywaczewski.  Gościem Specjalnym […]

Moje działania

w sprawie Transformacji Śląska

Śląsk

Equality and solidarity

Together we the people achieve more than any single person could ever do alone

Gender and future

It’s looking like that state could be Georgia. Gubernatorial primary in which

Asylum and migration

Secretary of State Brian Kemp defeated Lieutenant Governor Casey Cagle

mission & vision

Know more about

Our mission & vision

Together we the people achieve more than any single
person could ever do alone.

Equality and solidarity

Together we the people achieve more than any single person could ever do alone

Gender and future

It’s looking like that state could be Georgia. Gubernatorial primary in which

Asylum and migration

Secretary of State Brian Kemp defeated Lieutenant Governor Casey Cagle

message

meet

Know more about

Vote for
David William Parker

Together we the people achieve more than any single person could ever do alone. design and printing professionals will help you make a statement that is consistent and sticks. Have a great deal of experience printing for political campaigns.

Zapisz się do newslettera

governor

testimonial image

Successful campaigns usually require a campaign manager to coordinate the campaign’s operations. Apart from a candidate, the campaign manger is often a campaign’s most visible leader.

Mathew Willmar Dark NYC
testimonial image

An sincerity so extremity he additions. Her yet there truth merit. Mrs all projecting favourable now unpleasing. Son law garden chatty temper. Oh children provided.

Alberta E. Snyder HR
testimonial image

Projection appearance at of admiration no. As he totally cousins warrant besides ashamed do. Therefore by applauded acuteness supported affection it.

Monica M. Stevens MD

Współpraca z branżą górniczą i hutniczą oparta o partnerstwo i współdziałanie.


Ruda Śląska jako miasto górnicze jeszcze przez wiele lat będzie dawać pracę i bezpieczeństwo ekonomiczne swoim mieszkańcom. Obecna sytuacja na rynku surowców energetycznych wywołana wojną na wschodzie otwiera nowe perspektywy dla górnictwa. Ścisła współpraca władz miasta i branży górniczej na wszystkich polach, które tego wymagają powinna leżeć u podstaw zarządzania w #wspolpraca mieście. Nie mniejszą potrzebą jest współpraca z władzami Huty Pokój. Ten zakład z tradycjami to ważny pracodawca i partner dla Miasta. Planowana przez Skarb Państwa budowa Nowoczesnej Stalowni Elektrycznej może otworzyć szansę nie tylko na uratowanie spółek, które na tym terenie istnieją ale na powstanie nowoczesnego zakładu, który na lata stanie się kołem zamachowym rozwoju Rudy Śląskiej.

This will close in 0 seconds

Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości.


Obniżenie podatku od środków transportowych do poziomu konkurencyjności w aglomeracji co w połączeniu z szybkim i łatwym skomunikowaniem z głównymi drogami krajowymi stworzy nowe możliwości inwestycyjne dla transportu drogowego. Wsparcie poprzez instytucje samorządowe dla mikro-biznesu ale także realne ułatwienia formalno-prawne w obsłudze firm ( Miasto Przyjazne Biznesowi) to priorytet w rozwijaniu tej części przedsiębiorczości. Rozsądna polityka zarządzania zasobami miejskimi w obszarze lokali komercyjnych to jeden z elementów rozwijania małych i średnich firm. Takie dokumenty jak Strategia rozwoju, Miejski plan zagospodarowania przestrzennego, Program Ochrony Środowiska powinny ze sobą współbrzmieć i wzajemnie się wypełniać i uzupełniać. Dokumenty te muszą zostać uzupełnione o takie opracowania dla miasta jak Strategia miejska dla oświaty, Strategia miejska dla służby zdrowia, Strategia miejska dla sportu i kultury fizycznej, Miejska strategia rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Wszystkie te kierunki muszą być dokumentami wieloletnimi i muszą zostać przyjęte przy szerokiej akceptacji politycznej i społecznej. Pakiet takich współistniejących długoterminowych strategii pozwoli na postrzeganie miasta przez potencjalnych inwestorów, jako miasta zorganizowanego, przewidywalnego i przyjaznego dla biznesu. Współpraca z Katowicką Strefą Ekonomiczną oraz Spółką Restrukturyzacji Kopalń jest działaniem niezbędnym, dającym wiele nowych możliwości rozwojowych.

This will close in 0 seconds

Inwestycje w strategiczne dla miasta drogi.


Ciągła poprawa jakości dróg, a przede wszystkim dalsze inwestycje w infrastrukturę drogową są atutem pozwalającym na promowanie gminy jako dobrego miejsca do założenia firmy. Kontynuacja rozpoczętych inwestycji drogowych takich jak przebudowa ul. Wolności wraz ze skrzyżowaniem w Rudzie Południowej, dokończenie budowy kolejnych odcinków trasy N-S otwierającej nowe tereny pod inwestycję, czy remont ulicy Bałtyckiej to priorytet na najbliższy czas. Trzeba jednak myśleć perspektywicznie i budowa tzw. Obwodnicy Halemby czy Kochłowic to równie pilne tematy infrastrukturalne w drogownictwie. Nie mniej ważna jest kontynuacja modernizacji dróg gruntowych, oraz współpraca Miasta z inwestorami w branży budownictwa mieszkaniowego odnośnie uzbrajania oraz utwardzania dróg dla nowo powstających osiedli mieszkaniowych.

This will close in 0 seconds

Stworzenie długoterminowej strategii spółek miejskich.


Ruda Śląska jest właścicielem kilku spółek miejskich takich jak Szpital Miejski, Aqadrom, PWiK, Śląski Park Przemysłowo Technologiczny, RAR Inwestor, Inkubator Przedsiębiorczości, MPGM TBS, Śląskie Media. Trzeba jasno wyznaczyć cele działalności tych spółek, określić ich długofalową strategię i rolę jaką mają pełnić w polityce miasta. Należy również wyznaczyć jasne i czytelne cele do zrealizowania dla Zarządów i Rad Nadzorczych tych spółek. Przyjęcie tych kierunków wpłynie nie tylko na ich stabilność, pozycję na rynku oraz przewidywalność, ale też stworzy warunki umożliwiające weryfikację tych działań.

This will close in 0 seconds

Pozyskiwanie Europejskich Środków finansowych z obecnej perspektywy finansowania w latach 2021-2027.


Obecna perspektywa finansowania inwestycji ze środków europejskich niesie ze sobą potrzebę odważnego sięgnięcia po nie. To kolejna szansa na takie przeznaczenie funduszy Europejskich, które pomogą w rozwoju i transformacji regionu i miasta, a jednocześnie na wiele lat umożliwią stabilne i zrównoważone funkcjonowanie gminy. Działania te możemy podzielić na trzy grupy: Pozyskiwanie środków przez Miasto, Pozyskiwanie środków przez Spółki Miejskie, Pomoc w pozyskiwaniu środków dla małych i średnich przedsiębiorstw. Skuteczna realizacja tych działań to klucz do sukcesu naszego miasta na wielu polach. Obecna perspektywa finansowania w sposób szczególny wskazuje na rozwiązania innowacyjne, nowe technologie oraz działania na rzecz poprawy jakości środowiska. Trzeba w sposób świadomy sięgać również po te środki. Pomogą one unowocześnić oraz dokonać transformacji środowiskowej Rudy Śląskiej na wielu polach jej funkcjonowania. ( Termomodernizacje, nowoczesne źródła energii dla instytucji oraz wspólnot mieszkaniowych, poprawa gospodarki wodnej czy gospodarowania odpadami)

This will close in 0 seconds

Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych zmierzających do podniesienia komfortu życia w mieście.


1. Dzielnicowe strefy publicznego dostępu do internetu HOTSPOT (parki, główne miejsca w dzielnicach
2. Wdrażanie inteligentnej sygnalizacji świetlnej.
3. Wdrażanie elektronicznej obsługi przystanków komunikacyjnych ( rozkłady jazdy, monitoring)

This will close in 0 seconds

Bezpieczeństwo, porządek i komunikacja.


Przeciętny Polak w ankiecie: „Badania oczekiwań dla potencjalnego miejsca swojego zamieszkania”, na bardzo wysokim miejscu stawia bezpieczeństwo. Dlatego współpraca z Policją, sprawna, dobrze zorganizowana i dobrze wyposażona Straż Miejska oraz wspieranie Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej to punkt wyjścia w tej dziedzinie. Monitoring miejski przygotowany do przyjmowania w swoją sieć partnerów publicznych i prywatnych, nastawiony na ciągły rozwój, pozwoli na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
Porządek to problem Rudy Śląskiej widoczny gołym okiem. Brak organizacji w gospodarce zielenią miejską, zaniedbane główne ronda w mieście, problemy z utrzymaniem zieleni wzdłuż głównych arterii miasta, zaniedbane Parki miejskie, brak współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi w temacie zieleni osiedlowej oraz placów zabaw. Brak polityki miejskiej w gospodarce odpadami. To wszystko składa się na nieciekawy wizerunek miasta. Wszystkie te sprawy w trybie pilnym należy uporządkować. Miejski architekt zieleni, długoletni przetarg na gospodarkę odpadami, odpowiednie nakłady finansowe na utrzymanie zieleni to podstawowe działania do zrealizowania od razu po wygranych wyborach. Ruda Śląska musi być dumna ze swojego wizerunku.
Komunikacja miejska to kolejna płaszczyzna, która gdy jest dobrze zorganizowana podnosi poczucie zadowolenia z faktu zamieszkiwania w przyjaznym mieście. Powrót do koncepcji Centrum przesiadkowego oraz odpowiedź na uwagi mieszkańców co do słabych punktów w skomunikowaniu miasta zarówno wewnętrznie jak również z innymi miastami aglomeracji to najpilniejsze sprawy do realizacji. W perspektywie jednak musimy mieć szersze spojrzenie na miejską komunikację. Plany odbudowy drugiej linii kolejowej ze stacjami w Wirku i Kochłowicach mogą stworzyć nowe możliwości w organizacji transportu miejskiego, dlatego należy tę ideę wspierać i o nią zabiegać. Trzeba również rozwiązać problem parkingów w centrum miasta. Jedną z recept jest budowa parkingu wielopoziomowego w pobliżu centrum N. Bytomia.

This will close in 0 seconds

Edukacja i opieka nad dziećmi.


Przyjazne i nowoczesne szkoły w których pracują zaangażowani i pełni pasji ale też dobrze wynagradzani nauczyciele to wizja i cel do którego powinien dążyć każdy dobrze zarządzający prezydent miasta. Jest to również moją ambicją. Ścisła współpraca ze środowiskiem nauczycielskim będzie stała u podstaw mojej prezydentury a wypracowywanie najlepszych w tym względzie rozwiązań będzie jednym z podstawowych celów mojej pracy. Wzmocnione zostanie wsparcie, a nawet stworzony zostanie system mechanizmów w ramach instytucji pozaszkolnych oraz UM w pozyskiwaniu środków zewnętrznych ( pomoce edukacyjne, termomodernizacje, źródła energii OZE, infrastruktura sportowa)
Dostępność Żłobków i przedszkoli to problem z którym ciągle borykają się rodziny w Rudzie Śląskiej. Dlatego sprawą priorytetową będzie stworzenie większej ilości miejsc dla dzieci w tych instytucjach. Potrzebne są inwestycje w budowę nowych żłobków, w przystosowanie istniejących zasobów miasta na ten cel. Potrzebna jest tutaj współpraca miasta z dużymi zakładami pracy. Miasto będzie tylko wtedy przyjazne i konkurencyjne do zamieszkania, kiedy właśnie te potrzeby młodych rodzin będą zaspokajane na bardzo wysokim poziomie. Miasto dobre do zamieszkania to miasto nie tylko z mieszkaniem ale też z dostępnością do oświaty i opieki nad dziećmi.

This will close in 0 seconds

Miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym.


1. Stworzenie funkcji doradcy prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych
2. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

This will close in 0 seconds

Sport i kultura fizyczna.


Bogate zaplecze infrastruktury sportowej to ważny element nowoczesnego miasta szczęśliwych ludzi. Program rozwoju sportu i kultury powinien wyznaczyć kierunki w tej materii, które mogą być realizowane w kolejnych latach. Wśród ważnych wezwań inwestycyjnych w dziedzinie sportu należy wymienić:

 1. Profesjonalnie przygotowany planu budowy ścieżek rowerowych z harmonogramem jego realizacji. Dobrym kierunkiem jest kontynuacja współpracy z miastami ościennymi np. w ramach inicjatywy budowy ścieżek rowerowych 605.
 2. Należy podjąć wyzwanie budowy Miejskiej Wielofunkcyjnej Hali Sportowej (dyscypliny halowe zespołowe, lekkoatletyka, zapasy)
 3. Trzeba rozważyć rozbudowę istniejącego lodowiska w Orzegowie, jako obiektu całorocznego zamkniętego.
 4. Modernizacja terenów wokół klubu Slavia Ruda Śląska – budowa stadionu miejskiego ( budowa nowego zaplecza, trybuny, dodatkowego boiska treningowego, zagospodarowania terenów zielonych, modernizacja kortów tenisowych)
 5. Budowy małych nowoczesnych boisk sportowych(szczególnie w bliskości placówek oświatowych).
 6. Nie może zabraknąć pieniędzy na szkolenie dzieci i młodzieży. Zapewnienie środków na konkursy dla sportowych organizacji pozarządowych na poziomie zapewniającym ich normalne funkcjonowanie
 7. Remont istniejących obiektów miejskich, które od lat są zaniedbane i niedokończone.
 8. Dokończenie remontu Hali MOSIR w Halembie.
 9. Remont Hali w N. Bytomiu
 10. Wymiana nawierzchni na Boisku (sztuczna trawa) Nowy Bytom
 11. Budowa drugiego boiska ze sztuczna nawierzchnią
 12. Stworzenie warunków na treningi dla akrobatów
 13. Pomoc w utrzymaniu bazy klubów sportowych
 14. Modernizacja obiektów sportowych w szkołach.

This will close in 0 seconds

Kultura.


Wspieranie działalności Miejskich Domów Kultury, które są naszym kulturalnym skarbem, to kierunek działania na tym polu. Jednakże nie mniej ważne są społeczne inicjatywy w dziedzinie kultury: wystawy, koncerty, zespoły muzyczne i teatralne. Te inicjatywy należy pielęgnować i stwarzać im możliwości rozwoju poprzez ścisłą współpracę. Muzeum Miejskie czy Biblioteka Publiczna wraz z wcześniej wymienionymi jednostkami, to instytucje niezbędne do tego by miasto było przyjazne do zamieszkania. Nie sposób zapomnieć o Szkole Muzycznej, która jest naszą dumą od wielu lat i zasługuje na wsparcie i promowanie. To nie tylko szkoła ale przede wszystkim kuźnia talentów dla szeroko rozumianej miejskiej kultury. Niezbędne jest stworzenie wraz z instytucjami prywatnymi Miejskiego szlaku zabytków i pamięci. Całość powinna być wyposażona w interaktywna mapę historii Rudy Śląskiej oraz aplikację dla odwiedzających nasze miasto.

This will close in 0 seconds

Społeczeństwo obywatelskie.


Rozwiązania sprzyjające rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego to dziś poparty wieloma opracowaniami naukowymi czy konferencjami kierunek w którym podążają nie tylko miasta w Polsce ale też na całym świecie. Udział obywatela w tworzeniu rzeczywistości miejskiej jest elementem, który pozwala na rozwój miast w harmonii społecznej. Konkretne propozycje działań w tej materii to:

 1. Systematyczne rozwijanie instytucji Budżetu Obywatelskiego
 2. Stworzenie w Mieście Społecznych Rad Dzielnic
 3. Pomoc w organizacji dzielnicowych (osiedlowych) klubów dla MAM (NGO)
 4. Wsparcie dla organizacji pozarządowych (NGO) działających w mieście a w szczególności:

Zmiana Polityki społecznej w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jako element polityki miasta wobec trzeciego sektora
W tym cele główne:
a. Poprawa standardów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jako element polityki miasta wobec trzeciego sektora.
b. Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności.
c. Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych.
d. System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych.

Cele szczegółowe:
a. Włączenie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego do szerokich konsultacji wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez Samorząd dla mieszkańców miasta,
b. Szczegółowa diagnoza potrzeb rudzkiego NGO,
c. Szeroka współpraca z rudzkimi organizacjami pozarządowymi
d. Szerszy udział rudzkich NGO-sów w realizacji zadań publicznych dla mieszkańców miasta oparty o analizę rynku usług społecznych w celu ich profesjonalizacji i rozwoju np. równe szanse dla organizacji pozarządowych w dostępie do środków publicznych, zmiany w ogłoszeniach otwartych konkursów ofert dostosowane do potrzeb społecznych w oparciu o konsultacje społeczne z rudzkimi NGO-sami, pomoc w pisaniu i sprawdzaniu ofert konkursowych, pomoc w opracowywaniu wniosków o dotacje dla organizacji ubiegających się o środki spoza budżetu miasta.
e. Integracja środowiska rudzkich NGO-sów, tj. organizacja jarmarków NGO dla mieszkańców miasta, centralna baza informacyjna o realizowanych przedsięwzięciach naszych organizacji, imprezy dedykowane dla członków rudzkich NGO-sów, w tym nagrody oraz wyróżnienia dla najprężniej działających rudzkich organizacji i jej członków, Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych
f. Powołanie doradcy Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych wyłonionego z pośród członków rudzkich NGO-sów, który zajmie się realizacją wyżej opisanych założeń, będzie zbierał dane, analizował potrzeby, organizował spotkania i konsultacje społeczne w celu utworzenia „mapy potrzeb” - w celu uaktualnienia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dostosowanej do obecnych czasów.

This will close in 0 seconds

Zdrowie i profilaktyka.


Dofinansowanie inwestycji w szpitalu miejskim
Poprawa jakości obsługi pacjenta na Izbie Przyjęć szpitala
Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci
Realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych dla dorosłych i seniorów

This will close in 0 seconds

Polityka Senioralna.


Polityka Senioralna
1. Współpraca w tej dziedzinie z Miejską Radą Seniorów
2. Pomoc w organizacji dzielnicowych klubów seniora ( we współpracy z NGO)

NGO
Program współpracy z Rudzkimi Organizacjami Pozarządowymi w naszym mieście gdzie będą one traktowane po partnersku.
Propozycje Współpracy:

 • Poprawa standardów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jako element polityki miasta wobec trzeciego sektora.
 • Włączenie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego do szerokich konsultacji wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez Samorząd dla mieszkańców miasta,
 • Szczegółowa diagnoza potrzeb rudzkiego NGO,
 • Szerokie wsparcie dla rudzkich organizacji pozarządowych „skrojone na miarę” dla każdej organizacji znajdującej się w trudnej sytuacji z powodu kryzysu,
 • Szerszy udział rudzkich NGO-sów w realizacji zadań publicznych dla mieszkańców miasta oparty o analizę rynku usług społecznych,
 • Utworzenie Ośrodka Wsparcia Organizacji Pozarządowych ( gdzie organizacje otrzymają wszechstronną pomoc merytoryczną w tym prawną oraz księgową, a także w pisaniu i sprawdzaniu ofert konkursowych, pomoc w opracowywaniu wniosków o dotacje dla organizacji ubiegających się o środki na poziomie ponadlokalnym, itd. )
 • Powołanie doradcy Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych wyłonionego spośród członków rudzkich NGO-sów, który zajmie się realizacją wyżej opisanych założeń, będzie zbierał dane, analizował potrzeby, organizował spotkania i konsultacje społeczne w celu utworzenia „mapy potrzeb”.

This will close in 0 seconds