logo

O mnie - Marek Wesoły

Nazywam się
Marek Wesoły

Od 23 roku życia jestem prywatnym przedsiębiorcą a przez ostatnie 5 lat byłem Prezesem dużej spółki produkcyjnej.
Z pasją i doświadczeniem wspieram Rudę Śląską, rozwój sportu i górnictwa. Razem osiągniemy sukces!
img-32 img-30
01
Zaangażowanie społeczne
Od młodzieńczych lat aktywnie uczestniczę w inicjatywach lokalnych, dążąc do społeczno-gospodarczego rozwoju miasta poprzez działalność w lokalnych stowarzyszeniach.
02
Kariera polityczna
W 2010 roku rozpocząłem swoją karierę w Radzie Miasta, gdzie pełniłem funkcję szefa Komisji Budżetu aż do 2019 roku. Następnie zostałem wybrany na Posła na Sejm RP.
03
Rola lidera
Pełnię rolę przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wielu parlamentarnych zespołów, takich jak Zespół ds. Wspierania Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Zespół ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce, Zespół ds. Suwerenności Energetycznej, Zespół ds. Prawa Spółdzielczego, oraz Śląski Zespół Parlamentarny ds. Zdrowia.
04
Stanowisko rządowe
Od 1 marca 2023 roku pełnię funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa.