logo

Spotkanie w biurze ElectroMobility Poland - Marek Wesoły

Wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu, które odbyło się w nowo otwartym biurze ElectroMobility Poland w Katowicach, podczas którego w gronie m. in. przedstawicieli władz, organizacji lokalnych, kręgów naukowych i biznesowych na Śląsku, zostały omówione status i szczegóły projektu, w tym w szczególności wpływ inwestycji w Jaworznie na lokalnych poddostawców oraz model w jakim firma będzie współpracować z dostawcą technologii.

– Ostatnie miesiące prac ElectroMobility Poland dotyczyły platformy technologicznej,

na której zbudowane będą pierwsze samochody elektryczne marki Izera.

– Firma dokonała wyboru dostawcy platformy i wkracza w nową fazę realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia.

– Dzięki temu rozwiązaniu Izera będzie mogła walczyć o klienta na równi z innymi rozpoznawalnymi markami, a miarą sukcesu projektu nie będzie samo uruchomienie produkcji, ale przede wszystkim zapewnienie rentowności przedsięwzięcia.

– Dlatego, jak podkreślają władze firmy, ważne jest, aby wszystkie aspekty biznesowe związane z projektem były dyskutowane w szerokim gronie najważniejszych przedstawicieli Regionu, w którym fabryka będzie funkcjonować.

– Śląsk staje się centrum elektromobilności, a decyzja o lokowaniu fabryki Izery w Jaworznie była tego potwierdzeniem.

– Nowa faza realizacji projektu Izera otworzy kolejne perspektywy rozwoju całego sektora motoryzacyjnego w Polsce, a Śląsk stanie się centrum tej gałęzi gospodarki.

IZERA będzie miała platformę taką jak Volvo lub Polestar

– Moc 272 KM

– Zasięg 340-450 km

– Moc ładowania DC 160 kW

– Moc ładowania AC 22 kW

Izera nie tylko projekt biznesowy czy szansa na Polski samochód elektryczny, ale to też możliwość współpracy śląskich uczelni, w celu rozwoju elektromobilności w Polsce.

Leave A Comment