logo

Powołany został Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych - Marek Wesoły

Dziś powołany został Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w którym mam zaszczyt pełnić funkcję Przewodniczącego. Do Prezydium Zespołu wybrano także trzech zastępców: Robert Warwas, Barbara Dziuk oraz Jarosław Gonciarz.

Celem powołania Zespołu jest: wspieranie rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działań jakie w tym zakresie podejmuje Polski Związek Działkowców, analiza obowiązującego prawodawstwa dotyczącego ROD, a także występowanie do właściwych organów o podejmowanie stosownych działań wspierających rozwój ROD.

Leave A Comment