logo

Podpisane umowy na realizacje inwestycji z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus - Marek Wesoły

Dziś zostały podpisane umowy na realizacje inwestycji z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz prezydentów i burmistrzów miast – liderów projektów.

Głównym celem programu jest uzyskanie lub usprawnienie połączeń miejscowości liczących powyżej 10 tys. z miastami wojewódzkimi. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

Wśród tras znalazły się dwa projekty dotyczące naszego miasta, a mianowicie mowa tu o:

– pracach na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska,

– przygotowaniu alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald.

Bardzo się cieszę, że w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostaną dwa projekty, które z pewnością poprawią jakość i komfort życia mieszkańców naszego miasta.

Leave A Comment