logo

Konferencja PRECOP 27 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach - Marek Wesoły

Dziś miałem również zaszczyt uczestniczyć w roli prelegenta w konferencji PRECOP 27 odbywającej się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Panel dyskusyjny, w którym brałem udział dotyczył emisji gazów cieplarnianych, a konkretnie poruszał kwestie:

– pomiarów, największych źródeł, wpływu na klimat i podstawowych kierunków ograniczania emisji gazów cieplarnianych,

-unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jako narzędzi realizacji ambitnych celów redukcyjnych,

-środków przekazanych w ramach ETS – efektów gospodarczych, społecznych, środowiskowych,

-innych (globalnych) systemów handlu emisjami,

-nierównej konkurencji oraz metodom jej przeciwdziałania,

-opłat od importu emisji (CBAM), czy to przykład dobrego rozwiązania?

-opłat Perspektyw rozwoju krajowych i lokalnych systemów – szanse na międzynarodową współpracę i integrację,

-przyszłości systemów handlu emisjami; ich rozszerzenie o transport i budynki,

-systemów handlu emisjami a walką ze smogiem i ubóstwem energetycznym,

-wniosków z raportów IPCC dotyczących mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu.

Leave A Comment