Marek Wesoły na zdjęciu

Życiorys

Trochę o mnie

Nazywam się Marek Wesoły

Od 23 roku życia jestem prywatnym przedsiębiorcą a przez ostatnie 5 lat byłem Prezesem dużej spółki produkcyjnej.

Ukończyłem studia wyższe na wydziale Teologii oraz Studia podyplomowe Master of Business Administration z dziedziny zarządzania.

Od wczesnych lat młodzieńczych angażowałem się w różne inicjatywy lokalne na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju miasta poprzez członkostwo i działalność w lokalnych stowarzyszeniach.

W 2010 roku zostałem wybrany do Rady Miasta i od samego początku zostałem szefem Komisji Budżetu aż do roku 2019 w którym zostałem wybrany Posłem na Sejm RP.

Program wyborczy, który Wam przedstawiam jest wynikiem zdobywanego przez wiele lat doświadczenia oraz codziennej pracy na rzecz Miasta i kontaktów z Wami – Mieszkańcami Rudy Śląskiej.

To oczywiście program na okres dłuższy niż tylko do najbliższych wyborów, ale okoliczności sprawiły, że właśnie w taki sposób musi być planowany i przedstawiany a końcówka tej kadencji musi być z jednej strony skupiona na dokończeniu rozpoczętych inwestycji , z drugiej jednak strony musi być intensywnym przygotowaniem pod nowe otwarcie w kolejnej kadencji.

Jego założenia w trakcie kampanii mam zamiar uzupełniać lub korygować, ponieważ najlepsze projekty powstają poprzez dialog, współpracę oraz otwartość na wiedzę, doświadczenia i wrażliwość innych ludzi.