Życiorys

Urodziłem 03.05.1972 roku w Rudzie Śląskiej.

Całe moje dzieciństwo spędziłem na tak zwanych „koksach”. Większość starszych  Rudzian wie o co chodzi a  młodszym warto zdradzić, że tereny wokół byłej Kopalni Wawel i Zakładów Kokso-Chemicznych, też już nieistniejących, to właśnie dawne „koksy”.Pochodzę z rodziny robotniczej, jestem drugim z czworga dzieci moich rodziców. Pamiętam jak musiałem maszerować codziennie do najbliższego przedszkola, które działa do dnia dzisiejszego a znajduje się na ul. Wolności,  jak się to mówi do dziś „naprzeciw policji” ( a i to od jesieni 2014 odchodzi w przeszłość bo policję przeniesiono)

Gdy miałem 8 lat  przeprowadziliśmy się do dzielnicy Ruda 1 i zamieszkaliśmy na ówczesnej ulicy Obrońców Wołgogradu, której nazwa z czasem została zmieniona na dzisiejszą Piastowską.

Uczęszczałem do szkoły podstawowej nr 28 przy ul. Ryszarda Sprusa, z czasem przekształconej w Gimnazjum nr 2 a obecnie po likwidacji gimnazjów przywróconej do miana SP 28. Jeszcze do niedawna pracowało tam wielu moich  nauczycieli, których nie sposób zapomnieć i którym przy każdej okazji warto podziękować za trud wychowania i nauczania.

Te lata to okres nauki, dojrzewania ale i zabawy z kumplami. Takie miejsca jak popularna „chelsa”(dzikie boisko przy ul. Ballestremów) na której graliśmy w nogę do zmroku, „grota”(tereny przy ul. Achtelika) i „dołki” (zejście od ulicy Gierałtowskiego w stronę rzeki Bytomki), bez których zimy były by nudne, baseny na Slavii w Orzegowie i Goduli dające latem radość, to tylko niektóre atrakcje do których chętnie wraca się pamięcią.

Początek okresu szkoły średniej zaprowadził mnie do Liceum Zawodowego HPR przy ul. Magazynowej. Uczęszczałem do klasy o profilu elektromechanik maszyn i urządzeń. Po czterech latach nauki zdałem maturę.

Końcówka szkoły podstawowej i czasy nauki w liceum to również przynależność do przy parafialnej grupy młodzieżowej zwanej popularnie „oazą”. Myślę, że ten okres miał bardzo duży wpływ na moją osobowość i światopogląd. W tym również czasie udało nam się stworzyć ze znajomymi i przyjaciółmi klub młodzieżowy dla każdego młodego człowieka. Pamiętam, że nawet fajnie to funkcjonowało. Spotykaliśmy się by pogadać o różnych problemach, pośmiać się, posłuchać muzyki.

Po maturze zdałem egzamin na Politechnikę Gliwicką, ale niestety z powodów osobistych byłem zmuszony przerwać naukę. Postanowiłem podjąć pracę i uczyć się zaocznie. Zdobyłem tytuł technika w zawodzie elektromechanik. W międzyczasie ukształtowały się moje poglądy co do pogłębiania wiedzy i rozpocząłem studia katechetyczno-teologiczne  przy Archidiecezji Katowickiej, które zakończyłem egzaminem licencjackim na nowo utworzonym wydziale teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Jeszcze w trakcie studiów otrzymałem pracę w Firmie Handlowej Pana Edwarda Krawczyka. Przez kilka lat kierowałem małą siecią sklepów firmowych tej firmy. Udało mi się rozwinąć w tej branży i w międzyczasie otworzyć własną firmę.

W 2005 roku zostałem pełnomocnikiem inwestora do spraw renowacji budynku, byłego Domu Kultury Kopalni Wawel (bardziej znanego mieszkańcom jako „lepiarczyk lub po prostu „lep”) . Brałem również udział w tworzeniu Restauracji Adria, którą od początku jej działalności przez kolejne trzy lata miałem przyjemność prowadzić. Był to okres ciężkiej ale na pewno satysfakcjonującej pracy, a szybki rozwój, dobrą sławę i konkurencyjność lokalu na Rudzkim i nie tylko Rudzkim rynku można uznać za sukces.

Od 1998 roku interesuję się działalnością samorządową jak również działalnością organizacji pozarządowych. Jestem Członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Prawo Rodzina Obywatel”, które między innymi znane jest mieszkańcom miasta z organizacji cyklu biesiad pod nazwą „Biesiada Śląska”. Od lat współpracuję z biurem Pana Posła a obecnie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego. Od 2014 roku jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Do rady miasta bez powodzenia startowałem w latach 2002 i 2006 w 2010  roku wystartowałem po raz trzeci  i 1 grudnia 2010 roku zostałem Radnym Rady Miasta w Rudzie Śląskiej. Przez 4 lata byłem Przewodniczącym Komisji Budżetu a także zastępcą przewodniczącego w Komisji Prawa i Samorządności  i Komisji Rewizyjnej. Byłem  też członkiem Komisji Oświaty.

W Wyborach Samorządowych w 2014 roku zostałem Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz kandydatem do Rady Miasta. Z pośród 10 kandydatów na prezydenta zająłem 3 miejsce ustępując jedynie urzędującej Prezydent Miasta Grażynie Dziedzic i kandydatce Platformy Obywatelskiej Pani Aleksandrze Skowronek Vice Marszałek Województwa. Zostałem jednak po raz drugi Radnym Rady Miasta, a nowa Rada wybrała mnie ponownie Przewodniczącym Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości. Zostałem też Szefem Klubu Radnych PiS.

Prywatnie zawodowo  prowadzę własną działalność gospodarczą a także od marca 2016 roku jestem prezesem dwóch spółek prywatnych, Spółki Jelux Polska spółka z o.o. oraz Jelux spółka z o.o.