Marek Wesoły na zdjęciu

Życiorys

Trochę o mnie

Nazywam się Marek Wesoły

Od 23 roku życia jestem prywatnym przedsiębiorcą a przez ostatnie 5 lat byłem Prezesem dużej spółki produkcyjnej.

Ukończyłem studia wyższe na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe Master of Business Administration z dziedziny zarządzania.

Od wczesnych lat młodzieńczych angażowałem się w różne inicjatywy lokalne na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju miasta poprzez członkostwo i działalność w lokalnych stowarzyszeniach.

W 2010 roku zostałem wybrany do Rady Miasta i od samego początku zostałem szefem Komisji Budżetu aż do roku 2019, w którym zostałem wybrany Posłem na Sejm RP. Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz wiceprzewodniczącym: Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce, Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej, Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa Spółdzielczego, a także Śląskiego Zespołu Parlamentarnego ds. Zdrowia.

1 marca 2023 r. zostałem powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa.