logo

Spotkanie w sprawie rozwoju technologii wodorowych - Marek Wesoły

W środę na zaproszenie Wiceministra Klimatu i Środowiska Ireneusza Zyska, uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie rozwoju technologii wodorowych.

Spotkanie miało na celu przedstawienie koncepcji działalności SRK w perspektywie najbliższych lat – ze szczególnym omówieniem koncepcji dotyczącej pozyskiwania wodoru

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. jest zainteresowana przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego, związanego z wdrożeniem rozwiązań z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

W spotkaniu uczestniczyli Posłowie na Sejm reprezentujący Parlamentarne Zespoły ds. Rozwoju Technologii Wodorowych w Polsce “Polski Wodór” oraz ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce, Prezes Zarządu SRK S.A. dr inż. Janusz Smoliło, Wiceprezes Radosław Wojtas, Wiceprezes Marek Pieszczek, prof. Adam Smoliński – Sekretarz Naukowy Głównego Instytutu Górnictwa oraz eksperci.

Leave A Comment