Logo imię i nazwisko Marek Wesoły
 Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Właśnie trwa posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zwołanej na wniosek Przewodniczącego Śląsko-Dąbrowska Solidarność Dominika Kolorza.
Tematem posiedzenia są problemy w branży ciepłowniczej. Niestety problem dotyczy Śląska I całej Polski.