logo

Pamięć o ofiarach Tragedii Górnośląskiej 1945 - Marek Wesoły

Dziś poprzez złożenie wiązanki kwiatów pod bramą byłego obozu pracy na Zgodzie w Świętochłowicach uczciłem pamięć o ofiarach Tragedii Górnośląskiej 1945. Mianem Tragedii Górnośląskiej określa się represje wobec ludności, które przejawiały się poprzez aresztowania, osadzenia w obozach koncentracyjnych oraz przymusowe wywózki Ślązaków do katorżniczej pracy na terenie ZSRR. Pamiętamy.

Leave A Comment