Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zwołanej na wniosek Przewodniczącego Śląsko-Dąbrowska Solidarność Dominika Kolorza

Konferencja pt. Śląskie Magazyny Energii

Konferencja pt. ,,Śląskie Magazyny Energii”, która poświęcona będzie projektowi budowy pierwszej fabryki ogniw dla magazynów energii

Obchody Dnia Hutnika w Rudzie Śląskiej

Udział w obchodach Dnia Hutnika w Rudzie Śląskiej

Pamięć o ofiarach Tragedii Górnośląskiej 1945

Pamięć o ofiarach Tragedii Górnośląskiej 1945

IV Panel II Dnia 22. Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

„Rok 2022: Przełom w polskiej energetyce” to temat przewodni tegorocznego Kongresu

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa w Sejmie

Sejm odwiedziła Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej

Wybory prezydenckie w Rudzie Śląskiej

Kampania 2022

Święto Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej

Zdjęcia z wydarzenia 2018

Uroczystość Świętego Floriana patrona Hutników

Zdjęcia z wydarzenia 2018

Wystąpienia

Zbiór filmów z wystąpień
Marka Wesołego