logo

Archive for 3 marca, 2022

Udało się! Wspólnymi siłami uzbieraliśmy pokaźną ilość darów, które już jutro trafią na granicę!Jeszcze do godz. 16:00 można przynosić artykuły do biura, które wspólnie prowadzimy z Europosłem Grzegorz Tobiszowski przy […]

Pamięć o ofiarach Tragedii Górnośląskiej 1945

Dziś poprzez złożenie wiązanki kwiatów pod bramą byłego obozu pracy na Zgodzie w Świętochłowicach uczciłem pamięć o ofiarach Tragedii Górnośląskiej 1945. Mianem Tragedii Górnośląskiej określa się represje wobec ludności, które […]

IV Panel II Dnia 22. Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

Właśnie zakończył się IV Panel II Dnia 22. Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, w którym brałem udział w roli prelegenta.„Rok 2022: Przełom w polskiej energetyce” to temat przewodni tegorocznego Kongresu.Czego dotyczył panel […]

Spotkanie Noworoczne Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Spotkanie Noworoczne Parlamentarnego Zespołu Strażaków. To najliczniejszy zespół w Parlamencie. Zespół wokół spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratowniczego gromadzi posłów wszystkich opcji politycznych. Gościem na spotkaniu jest Premier Mateusz Morawiecki.

Sejm odwiedziła Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej

Dziś na moje zaproszenie Sejm odwiedziła Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej.Bardzo się cieszę i dziękuję Dyrekcji oraz Wychowawcom za przyjęcie zaproszenia i organizację […]

Noworoczne spotkanie okręgu nr 74 struktur Prawa i Sprawiedliwości

Wczoraj odbyło się noworoczne spotkanie okręgu nr 74 struktur Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie dziękuję za organizację Jerzemu Polaczkowi – Pełnomocnikowi okręgu, a także skarbnikowi – Bernadecie Biskup oraz Małgorzacie Gruszczyk […]

Dwie dobre wiadomości dla naszego miasta

ℹ Ruda Śląska otrzyma dofinansowanie w kwocie ok. 100 mln zł na rozbudowę trasy N-S. Kolejny etap obejmować będzie budowę trasy w kierunku północnym, do granicy z Bytomiem, dzięki czemu […]

Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawców zapory na granicy Polski i Białorusi

Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawców zapory na granicy Polski i Białorusi. Od samego początku wraz z innymi śląskimi Parlamentarzystami czyniłem starania w ministerstwach o to, aby co najmniej część zadań […]

Udało się pozyskać kolejne środki dla Rudy Śląskiej z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Udało się pozyskać kolejne środki dla Rudy Śląskiej z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program ten ma na celu zwiększenie skali projektów publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie […]

Spotkanie dyrekcji huty wraz z Wiceministrem Aktywów Państwowych Arturem Soboniem

W Hucie Pokój odbyło się spotkanie dyrekcji huty wraz z Wiceministrem Aktywów Państwowych Arturem Soboniem, w którym również wziąłem udział. Podczas wizyty ministra rozmawialiśmy o przyszłości hutnictwa, problemach oraz potrzebie […]