logo
Slide 1
3 na liście PiS

Bezpieczna
przyszłość Polaków

Slide 1
Marek Wesoły, Poseł na sejm RP

Poseł dla Śląska
i Rudy Śląskiej

previous arrow
next arrow
img-32 img-30

Poznaj Posła, któremu zależy na naszym regionie

Z pasją i doświadczeniem wspieram Rudę Śląską, rozwój sportu i górnictwa. Razem osiągniemy sukces!
Od 23 roku życia jestem prywatnym przedsiębiorcą a przez ostatnie 5 lat byłem Prezesem dużej spółki produkcyjnej.
Od 1 marca 2023 roku pełnię funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa.

Śląsk kwitnie inwestycjami

Dla Rudy Śląskiej trafiły
873
mln zł

To nie koniec – dla Rudy Śląskiej będę starał się o środki na:
 • dokończenie inwestycji związanej z budową drogi NS
 • budowę boiska przy Szkole Podstawowej 41
 • budowę boiska dla jedynej w mieście Szkoły Mistrzostwa Sportowego
 • dofinansowanie remontu kolejnych ulic w mieści

65 000 000zł
na budowę trasy NS

4 000 000zł
na budowę budynku Szkoły podstawowej numer 17

15 200 000zł
na modernizację ulicy Bałtyckiej

4 500 000zł
na rewitalizację Placu Niepodległości

12 500 000zł
na przebudowę ulicy Wolności

Najważniejsze punkty programowe PiS

Emerytury stażowe
Program zakłada, że kobiety, które zaczęły pracę w wieku 18 lat, mogłyby zacząć pobierać emeryturę w wieku 56 lat. Natomiast mężczyźni, którzy zaczęli pracować w tym samym wieku, mogliby zyskać uprawnienia emerytalne w wieku 61 lat.
Przyjazne osiedle
W ramach programu ma być przeprowadzana modernizacja i rewitalizacja osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty. Koszt programu, zaplanowanego na 10 lat, w pierwszym roku ma wynieść 5 mld zł. Program obejmuje m.in. termomodernizację, budowę wind, stworzenie miejsc parkingowych i postojowych
Dobry posiłek
Program zakłada poprawę jakości posiłków w szpitalach. Posiłki w szpitalach będą przygotowywane w oparciu o jadłospis opracowany przez dietetyka na co najmniej 7 dni. Jadłospis ma zawierać informacje m.in. o składzie produktów, kaloryczności i wartości odżywczych.
Darmowe autostrady
Kierowcy samochodów osobowych i motocykliści od 1 lipca 2023 są zwolnieni z opłat za przejazd na płatnych dotąd odcinkach autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Od 4 września za darmo pojedziemy także autostradą A1 na odcinku zarządzanym przez koncesjonariusza.
Lokala półka
Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku, aby markety w swojej ofercie miały minimum dwie trzecie owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych producentów.
Bon szkolny - poznaj Polskę
Program zakłada dofinansowanie wycieczek szkolnych na terenie Polski – o wsparcie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
Darmowe leki
Osoby powyżej 65 lat, dzieci i młodzież do 18 roku życia mają prawo do bezpłatnych leków na receptę. Bezpłatnie leki przysługują wszystkim osobom, które łącznie spełniają 3 kryteria: mają ukończone 65 lat lub mająponiżej18 lat, lek znajduje się w wykazie „D1” lub D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia.
Program "Rodzina 800+"
Każde dziecko w rodzinie otrzyma z programu 9600 zł w ciągu roku. Dodatkowe środki rodzice będą mogli przeznaczyć na bieżące potrzeby dziecka czy zajęcia pozaszkolne. Z programu Rodzina 800+ w 2024 r. skorzysta blisko 6,7 mln dzieci.
Program zakłada, że kobiety, które zaczęły pracę w wieku 18 lat, mogłyby zacząć pobierać emeryturę w wieku 56 lat. Natomiast mężczyźni, którzy zaczęli pracować w tym samym wieku, mogliby zyskać uprawnienia emerytalne w wieku 61 lat.
W ramach programu ma być przeprowadzana modernizacja i rewitalizacja osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty. Koszt programu, zaplanowanego na 10 lat, w pierwszym roku ma wynieść 5 mld zł. Program obejmuje m.in. termomodernizację, budowę wind, stworzenie miejsc parkingowych i postojowych
Program zakłada poprawę jakości posiłków w szpitalach. Posiłki w szpitalach będą przygotowywane w oparciu o jadłospis opracowany przez dietetyka na co najmniej 7 dni. Jadłospis ma zawierać informacje m.in. o składzie produktów, kaloryczności i wartości odżywczych.
Kierowcy samochodów osobowych i motocykliści od 1 lipca 2023 są zwolnieni z opłat za przejazd na płatnych dotąd odcinkach autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Od 4 września za darmo pojedziemy także autostradą A1 na odcinku zarządzanym przez koncesjonariusza.
Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku, aby markety w swojej ofercie miały minimum dwie trzecie owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych producentów.
program zakłada dofinansowanie wycieczek szkolnych na terenie Polski – o wsparcie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
Osoby powyżej 65 lat, dzieci i młodzież do 18 roku życia mają prawo do bezpłatnych leków na receptę. Bezpłatnie leki przysługują wszystkim osobom, które łącznie spełniają 3 kryteria: mają ukończone 65 lat lub mająponiżej18 lat, lek znajduje się w wykazie „D1” lub D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia.
Każde dziecko w rodzinie otrzyma z programu 9600 zł w ciągu roku. Dodatkowe środki rodzice będą mogli przeznaczyć na bieżące potrzeby dziecka czy zajęcia pozaszkolne. Z programu Rodzina 800+ w 2024 r. skorzysta blisko 6,7 mln dzieci.

Program

Aktualnośći

Konkrety dla Rudy Śląskiej

Sport i Rekreacja
Pozyskanie środków na zadania z zakresu sportu i rekreacji
 • Budowa nowoczesnej hali sportowej
Pomoc w pozyskaniu środków dla Miasta Ruda Śląska na dokończenie remontów
 • Hala w Halembie
 • Hala w Nowym Bytomiu
 • Wymiana nawierzchni sztuczna trawa Nowy Bytom
Stworzenie ośrodka sportowo – rekreacyjnego – wizytówka miasta
 • Obiekt KS SLAVIA
Zainicjowanie projektu i pozyskanie dofinansowania
 • Centrum wsparcia OPP – odpowiedzialnej za pomoc i pisanie wniosków o środki zewnętrzne dla rudzkich organizacji pozarządowych, użyczenie sprzętu, usługi graficzne czy poligraficzne
Oświata
 • Rozwój szkolnictwa zawodowego, w tym uruchomienie szkół branżowych w oparciu o rudzkie firmy, popartego programem stypendialnym; (współpraca z lokalnym biznesem)
 • Działania na rzecz rozwoju lokalnej tożsamości.
 • Wprowadzenie pilotażowych zajęć e-sportu  i sztucznej inteligencji w wybranych szkołach
Przemysł
 • Budowana i uruchomienie stalowni w Nowym Bytomiu
 • Pomoc w poszukiwaniu inwestorów na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Rudzie Śląskiej
Przedsiębiorczość
 • Pomoc w rozwoju firm i przedsiębiorstw poprzez zacieśnienie współpracy z Delegaturą w Rudzie Śląskiej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Bezpieczeństwo
 • Dalsza poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie dofinansowania do służb mundurowych (m.in. Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej)
Pozyskanie środków na zadania z zakresu sportu i rekreacji
 • Budowa nowoczesnej hali sportowej
Pomoc w pozyskaniu środków dla Miasta Ruda Śląska na dokończenie remontów
 • Hala w Halembie
 • Hala w Nowym Bytomiu
 • Wymiana nawierzchni sztuczna trawa Nowy Bytom
Stworzenie ośrodka sportowo – rekreacyjnego – wizytówka miasta
 • Obiekt KS SLAVIA
Zainicjowanie projektu i pozyskanie dofinansowania
 • Centrum wsparcia OPP – odpowiedzialnej za pomoc i pisanie wniosków o środki zewnętrzne dla rudzkich organizacji pozarządowych, użyczenie sprzętu, usługi graficzne czy poligraficzne
 • Rozwój szkolnictwa zawodowego, w tym uruchomienie szkół branżowych w oparciu o rudzkie firmy, popartego programem stypendialnym; (współpraca z lokalnym biznesem)
 • Działania na rzecz rozwoju lokalnej tożsamości.
 • Wprowadzenie pilotażowych zajęć e-sportu  i sztucznej inteligencji w wybranych szkołach
 • Budowana i uruchomienie stalowni w Nowym Bytomiu
 • Pomoc w poszukiwaniu inwestorów na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Rudzie Śląskiej
 • Pomoc w rozwoju firm i przedsiębiorstw poprzez zacieśnienie współpracy z Delegaturą w Rudzie Śląskiej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Dalsza poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie dofinansowania do służb mundurowych (m.in. Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej)

Program

84 +

Wystąpienia

25 +

Interpelacje

25 +

Zapytania

92 %

Głosowania

Sprawdź najnowsze wiadomości
i artykuły

Interesuje Cię działalność
samorządowa i krajowa?